Shopping Cart
0 items
 
 

แกะสลักผัก ผลไม้

แกะสลักผัก ผลไม้
Click to enlarge
Price: $3.40
Availability:
Model: 9786161300296ISBN :9786161300296
ผู้เขียน : บุษกร เข่งเจริญ
เดือนที่พิมพ์ : 2553
ปี : หนังสือที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้การแกะสลักผัก ผลไม้เป็นรูปต่างๆ ด้วยวิธีง่ายๆ เริ่มตั้งแต่การรู้จักใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ รู้จักว่าผักแต่ละแบบมีข้อดีข้อจำกัดแค่ไหนกับการสลักเสลา แม้ไม่เชี่ยวชาญในการฝีมือก็สามารถฝึกฝนได้ ด้วยเนื้อหาที่ละเอียดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนจากในเล่ม ผลไม้ที่ได้รับการสลักเสลานอกจากจะแสดงถึงศิลปะอันอ่อนช้อยและผู้ประดิดประดอยแล้ว ยังจะทำให้สำรับอาหารมื้อนั้นเพิ่มอรรถรสขึ้น มีคุณค่าสูงขึ้น
ปก : ปกอ่อน
หน้า : 48 
ขนาด : 188 x 213 x 3 มม. mm
น้ำหนัก : 100 g
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม
กระดาษ : กระดาษปอนด์
There are no additional images for this product.