Shopping Cart
0 items
 
 

เครื่องประดับจากกระดุม +กระดุม

เครื่องประดับจากกระดุม +กระดุม
Click to enlarge
Price: $2.60
Availability:
Model: 9789749798379ISBN :9789749798379
ผู้เขียน : ศิริพรรณ สังข์รอด, บก., เบญจวรรณ สอนทาษา, บก., รจนา เชื้อชม, บก., จุฬาภรณ์ วงศ์พินนท์, บก.
สำนักพิมพ์ : แม่บ้าน
เดือนที่พิมพ์ : 1 
ปี :  2550
ปก : ปกอ่อน 
หน้า :  74
ขนาด :  150 x 145 x 4 มม. mm
น้ำหนัก : 105 g
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม
กระดาษ : กระดาษอาร์ต
There are no additional images for this product.