Categories
 
Shopping Cart
0 items
 
 

ทั่วไป

จำหน่าย ขาย Thai Book หนังสือภาษาไทย เกี่ยวกับ การศึกษา/การจัดการการศึกษา/ทั่วไป สามารถสั่งซื้อและจัดส่งทั่วโลก ราคายุติธรรม
Sort By:
Mind Map กับการศึกษาและการจัดการความรู้
Mind Map กับการศึกษาและการจัดการความรู้
9789749688120
$7.40  
การพัฒนาหลักสูตรและการนำไปใช้
การพัฒนาหลักสูตรและการนำไปใช้
9786162100260
$5.80  
วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์
วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์
9786167398570
$14.50  
70 เทคนิคเรียนดี ที่โรงเรียนไม่มีสอน : วิชาที่ทำคะแนนเต็ม วิชาแรกคือวิชาอะไร
70 เทคนิคเรียนดี ที่โรงเรียนไม่มีสอน : วิชาที่ทำคะแนนเต็ม วิชาแรกคือวิชาอะไร
9786167626024
$6.20  
ความเป็นครู
ความเป็นครู
9786165380652
$6.60  
โรงเรียนหลังใหญ่ โลกใบเดียวกัน
โรงเรียนหลังใหญ่ โลกใบเดียวกัน
9789740213758
$8.20  
ปฏิรูปการศึกษาให้เป็นจุดคานงัดประเทศไทย
ปฏิรูปการศึกษาให้เป็นจุดคานงัดประเทศไทย
9786165070959
$2.40  
พื้นฐานการจัดการการศึกษา
พื้นฐานการจัดการการศึกษา
9789740332800
$12.90  
จิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายใน
จิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายใน
9786169202332
$7.20  
วุฒิภาวะของความเป็นครู
วุฒิภาวะของความเป็นครู
9786169202349
$7.40  
โรงเรียนนอกกะลา (ภาคปาฏิหาริย์)
โรงเรียนนอกกะลา (ภาคปาฏิหาริย์)
9786169202356
$7.80  
Re-Learning จากเรียนรู้สู่เรียนคิด
Re-Learning จากเรียนรู้สู่เรียนคิด
9786163290717
$4.20  
โรงเรียนทำเอง : Home-Made School
โรงเรียนทำเอง : Home-Made School
9786167115900
$8.20  
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : Transformative Learning and Action Research
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : Transformative Learning and Action Research
9789743159503
$6.20  
การบริหารการศึกษา : หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง)
การบริหารการศึกษา : หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง)
9786162105128
$15.30  
การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
9789740335078
$10.90  
การวิจัยปฏิบัติการ
การวิจัยปฏิบัติการ
9789740335320
$13.70  
ก้าวแรกที่เท่าเทียม
ก้าวแรกที่เท่าเทียม
9786167885360
$8.00  
ภาวะผู้นำในองค์การสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
ภาวะผู้นำในองค์การสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
9786162105111
$7.30  
Creating Innovators : คู่มือสร้างนักนวัตกรรมเปลี่ยนโลก
Creating Innovators : คู่มือสร้างนักนวัตกรรมเปลี่ยนโลก
9786168221006
$15.50