Categories
 
Shopping Cart
0 items
 
 

ราชการทั่วไป

จำหน่าย ขาย Thai Book หนังสือภาษาไทย เกี่ยวกับ การศึกษา/คู่มือเรียน-สอบ/คู่มือสอบเข้า-บรรจุ/ราชการทั่วไป สามารถสั่งซื้อและจัดส่งทั่วโลก ราคายุติธรรม
Sort By:
คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่
คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่
9789744029744
$5.80  
คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
9789744029720
$8.10  
เก็งกำไชยพิชิตข้อสอบพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน ใหม่ล่าสุด 2551
เก็งกำไชยพิชิตข้อสอบพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน ใหม่ล่าสุด 2551
9789745204577
$7.40  
คู่มือสอบอบต. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1,2,3
คู่มือสอบอบต. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1,2,3
9789745047693
$6.20  
คู่มือชุดเรียน DVD ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป +DVD
คู่มือชุดเรียน DVD ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป +DVD
9789744019257
$59.60  
ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก
ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก
9789744327048
$10.10  
เจาะเกราะข้อสอบพยานหลักฐาน
เจาะเกราะข้อสอบพยานหลักฐาน
9789745208322
$7.00  
เจ้าพนักงานธุรการ 2 (กทม.)
เจ้าพนักงานธุรการ 2 (กทม.)
9786167090757
$8.20  
คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ 2 (กทม.)
คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ 2 (กทม.)
9786167090733
$7.40  
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กทม. ทุกตำแหน่งต้องสอบ
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กทม. ทุกตำแหน่งต้องสอบ
9786167090726
$9.00  
คู่มือเตรียมสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เจ้าพนักงานพัสดุ 2 เล่มเดียวครบ
คู่มือเตรียมสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เจ้าพนักงานพัสดุ 2 เล่มเดียวครบ
9786162160226
$8.20  
คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) (ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจการธนาคาร)
คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) (ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจการธนาคาร)
9789742258603
$10.10  
บุคลากร การประปานครหลวง
บุคลากร การประปานครหลวง
9786167090825
$9.00  
คู่มือเตรียมสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย สพฐ 2553 เล่ม 1
คู่มือเตรียมสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย สพฐ 2553 เล่ม 1
9786167189116
$7.00  
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วุฒิ ปวช. ปวส. (ระดับ 1,2) สรุป+ข้อสอบ (ล่าสุด) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งฯ
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วุฒิ ปวช. ปวส. (ระดับ 1,2) สรุป+ข้อสอบ (ล่าสุด) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งฯ
9786162162350
$10.10  
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วุฒิ (ปวช., ปวส.) ระดับ 1, 2 สรุป+ข้อสอบ (ล่าสุด) ความรู้ความสารถเฉพาะฯ
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วุฒิ (ปวช., ปวส.) ระดับ 1, 2 สรุป+ข้อสอบ (ล่าสุด) ความรู้ความสารถเฉพาะฯ
9786162162428
$10.10  
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการท่องเที่ยว 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วุฒิปริญญาตรี (เล่ม 2) รวมข้อสอบ 900 ข้อ (ล่าสุด) ความรู้ความสามารถเฉพาะฯ
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการท่องเที่ยว 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วุฒิปริญญาตรี (เล่ม 2) รวมข้อสอบ 900 ข้อ (ล่าสุด) ความรู้ความสามารถเฉพาะฯ
9786162162503
$10.10  
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานโภชนาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วุฒิ (ปวช., ปวส.) ระดับ 1, 2 สรุป+ข้อสอบ (ล่าสุด) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานโภชนาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วุฒิ (ปวช., ปวส.) ระดับ 1, 2 สรุป+ข้อสอบ (ล่าสุด) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
9786162162299
$10.10  
คู่มือเตรียมสอบ ช่างเขียนแบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วุฒิ (ปวช., ปวส.) ระดับ 1, 2 สรุป+ข้อสอบ (ล่าสุด) ความรู้ความสามารถเฉพาะฯ
คู่มือเตรียมสอบ ช่างเขียนแบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วุฒิ (ปวช., ปวส.) ระดับ 1, 2 สรุป+ข้อสอบ (ล่าสุด) ความรู้ความสามารถเฉพาะฯ
9786162162602
$10.10  
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
9786162163876
$10.10