Categories
 
Shopping Cart
0 items
 
 

คัมภีร์การเพาะและคัดเลือกสายพันธุ์ ไก่แจ้ซารามอ

คัมภีร์การเพาะและคัดเลือกสายพันธุ์ ไก่แจ้ซารามอ
Click to enlarge
Price: $6.20
Availability:
Model: 9786163824424สารบัญ

สารบัญ
- ประวัติความเป็นมา
- ลักษณะที่ดีของไก้แจ้พระราม
- การเพาะเลี้ยง
- อาหารและโภชนาการ
- พันธุศาสตร์ของสัตว์ปีก
- การผสมสายพันธุ์
- การฝังไมโครชิพในไก่
- โรคและการป้องกันควบคุม
- เทคนิคในการเตรียมก่อนเข้าประกวด
- หลักการประกวด
ฯลฯ
ISBN :9786163824424
ผู้เขียน : ทีมงานเฉพาะกิจ วี.ที.เอส.บุ๊คเซ็นเตอร์
สำนักพิมพ์ :  วี.ที.เอส. บุ๊คเซ็นเตอร์, สนพ.
ปก : ปกอ่อน
หน้า : 144 หน้า
ขนาด :  181 x 256 x 7 มม. mm
น้ำหนัก : 255 g
เนื้อในพิมพ์ :  ขาว-ดำ (สีเดียว) / สี
There are no additional images for this product.