Shopping Cart
0 items
 
 

หัวโขน สัญลักษณ์แห่งรามเกียรติ์

หัวโขน สัญลักษณ์แห่งรามเกียรติ์
Click to enlarge
Price: $14.10
Availability:
Model: 9786165128353สารบัญ

สารบัญ
บทที่ 1 รามเกียรติ์ : วรรณกรรมและศิลปกรรม
- จากวรรณกรรมสู่งานศิลปกรรมไทย

2 ส่วนประกอบของหัวโขน
- ส่วนประกอบของหัวโขนประเภทเทพเจ้าและฤาษี (กล่าวเฉพาะเศียรครู)
- ส่วนประกอบของหัวโขนประเภทพระ
- ส่วนประกอบของหัวโขนประเภทยักษ์
- ส่วนประกอบของหัวโขนประเภทลิง
- ลักษณะของหัวโขนประเภทเบ็ดเตล็ด

3 พินิจหัวโขน เล่าเรื่องรามเกียรติ์
- เล่าเรื่องตัวละครรามเกียรติจากหัวโขนประเภทเทพเจ้า
- เล่าเรื่องรามเกียรติจากหัวโขนประเภทพระ
- เล่าเรื่องรามเกียรติจากหัวโขนประเภทยักษ์
- เล่าเรื่องรามเกียรติจากหัวโขนประเภทลิง
- เล่าเรื่องรามเกียรติจากหัวโขนประเภทเบ็ดเตล็ด
ISBN :9786165128353
ผู้เขียน : นฤทธิ์ วัฒนภู
สำนักพิมพ์ : วาดศิลป์, บจก.
ปก : ปกอ่อน
หน้า : 144 หน้า
ขนาด : 210 x 285 x 9 มม. mm
น้ำหนัก : 595 g
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม
There are no additional images for this product.