Shopping Cart
0 items
 
 

ย่อหลักกฎหมายครอบครัว

ย่อหลักกฎหมายครอบครัว
Click to enlarge
Price: $8.00
Availability:
Model: 9786163141989สารบัญ

สารบัญ
ส่วนที่ 1 การหมั้น
- บทที่ 1 เงื่อนไขการหมั้น
- บทที่ 2 สินสอด
- บทที่ 3 ผลของสัญญาหมั้น
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 การสมรส
- บทที่ 1 เงื่อนไขการสมรสซึ่งหากมีการฝ่าฝืนอาจถูกศาลพิพากษาว่าเป็นโมฆะ
- บทที่ 2 ผลของการสมรสที่ถูกศาลพิพากษาว่าเป็นโมฆะ
- บทที่ 3 เงื่อนไขการสมรสซึ่งหากมีการฝ่าฝืนอาจถูกศาลพิพากษาสั่งเพิกถอนด้วยเหตุโมฆียะ
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 บิดามารดากับบุตร
- บทที่ 1 บุตรในสมรส
- บทที่ 2 การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
- บทที่ 3 การฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตร
ฯลฯ
ISBN :9786163141989
ผู้เขียน : ศ.ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ
สำนักพิมพ์ : ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนที่พิมพ์ :  10
ปี : 2015
ปก : ปกอ่อน
หน้า : 184 หน้า
ขนาด : 146 x 215 x 9 มม. mm
น้ำหนัก : 220 g
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
There are no additional images for this product.