Shopping Cart
0 items
 
 

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก
Click to enlarge
Price: $12.10
Availability:
Model: 9789742035891สารบัญ

สารบัญ
ส่วนที่ 1 หลักเบื้องต้น
ส่วนที่ 2 ผู้มีสิทธิรับมรดกและส่วนแบ่งมรดก
ส่วนที่ 3 การสูญเสียสิทธิในการรับมรดก
ส่วนที่ 4 พินัยกรรม
ส่วนที่ 5 วิธีจัดการทรัพย์มรดกและปันทรัพย์มรดก
ส่วนที่ 6 มรดกที่ไม่มีผู้รับ
ส่วนที่ 7 อายุความ
ISBN :9789742035891
ผู้เขียน : ผศ. อาจารี มีอินทร์เกิด มีสิทธิ์
สำนักพิมพ์ : นิติธรรม, สนพ.
ปี :  1/2014
ปก : ปกอ่อน
หน้า : 320 หน้า
ขนาด : 186 x 258 x 13 มม. mm
น้ำหนัก : 500 g
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
กระดาษ : กระดาษปอนด์
There are no additional images for this product.