Shopping Cart
0 items
 
 

อ่านเอาเรื่อง กฎหมายรัฐธรรมนูญ

อ่านเอาเรื่อง กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Click to enlarge
Price: $6.60
Availability:
Model: 9786162600494สารบัญ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ มาตรา 6
- การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มาตรา 28
- การจำกัดสิทธิเเละเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง มาตรา 29
- การรับรองความเสมอภาคของบุคคล มาตรา 30
- สิธิเเละเสรีภาพในชีวิตเเละร่างกาย มาตรา 32
ฯลฯ

คดีผู้ดำรงตำเเหน่งการเมือง
- ผู้มีหน้าที่ยื่นเเสดงบัญชีรายการทรัพย์สินเเละหนี้สิน มาตรา 259
- ระยะเวลาในการยื่นบัญชีเเสดงรายการทรัพย์สินเเละหนี้สิน มาตรา 260
- บัญชีที่ต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ มาตรา 261
- การดำเนินคดีกับผู้ดำรงกับผู้จงใจยื่นบัญชีเเสดงรายการ ทรัพย์สิน มาตรา 263
- การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมือง มาตรา 275ISBN :9786162600494
ผู้เขียน : คณะวิชาการ The Justice Group
สำนักพิมพ์ : พิมพ์อักษร, หจก.
ปก : ปกอ่อน 
หน้า : 342 หน้า
ขนาด : 146 x 209 x 13 มม. mm
น้ำหนัก : 340 g
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
กระดาษ : กระดาษปอนด์ 
There are no additional images for this product.