Categories
 
Shopping Cart
0 items
 
 

ทรัพย์สินทางปัญญา

จำหน่าย ขาย Thai Book หนังสือภาษาไทย เกี่ยวกับ การศึกษา/กฏหมาย/ทรัพย์สินทางปัญญา สามารถสั่งซื้อและจัดส่งทั่วโลก ราคายุติธรรม
Sort By:
คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์
คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์
9789742033774
$12.90  
ย่อหลักกฎหมายลิขสิทธิ์
ย่อหลักกฎหมายลิขสิทธิ์
9789742033354
$5.60  
ย่อหลักกฎหมายสิทธิบัตร
ย่อหลักกฎหมายสิทธิบัตร
9789747717822
$4.20  
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2549-2551
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2549-2551
9789745049352
$10.10  
คำอธิบาย กฎหมายลิขสิทธิ์
คำอธิบาย กฎหมายลิขสิทธิ์
9789742035181
$9.00  
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฉบับแก้ไข 2554
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฉบับแก้ไข 2554
9786167089850
$2.60  
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
9786167383521
$8.40  
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิชุมชน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิชุมชน
9789742035815
$10.90  
อ่านเอาเรื่อง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
อ่านเอาเรื่อง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
9786162601125
$7.40  
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับใช้สอบ) (ปกแข็ง)
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับใช้สอบ) (ปกแข็ง)
9786162601224
$12.90  
คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์
คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์
9789740332374
$9.00  
คู่มือเตรียมสอบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
คู่มือเตรียมสอบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
9786164138827
$4.80  
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (เล่มเล็ก)
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (เล่มเล็ก)
9786164134331
$3.00  
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (เล่มเล็ก)
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (เล่มเล็ก)
9786164295575
$3.40  
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (เล่มกลาง)
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (เล่มกลาง)
9786164295568
$5.80