Categories
 
Shopping Cart
0 items
 
 

การบริหารการศึกษาและการจัดการ

จำหน่าย ขาย Thai Book หนังสือภาษาไทย เกี่ยวกับ การศึกษา/การจัดการการศึกษา/การบริหารการศึกษาและการจัดการ สามารถสั่งซื้อและจัดส่งทั่วโลก ราคายุติธรรม
Sort By:
การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9789748221526
$8.60  
แผนการจัดประสบการณ์ อ.2 ภาคเรียน 1 ล.2
แผนการจัดประสบการณ์ อ.2 ภาคเรียน 1 ล.2
9789745236066
$6.20  
แผนการจัดประสบการณ์ อ.2 ภาคเรียน 2 ล.3
แผนการจัดประสบการณ์ อ.2 ภาคเรียน 2 ล.3
9789745236639
$6.20  
ครูยุคปฏิรูป
ครูยุคปฏิรูป
9789745232723
$5.00  
นวัตกรรมการศึกษา ชุด 4 มิติการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรมการศึกษา ชุด 4 มิติการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
9786167542225
$14.50  
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
9786169070771
$16.10  
กล้าที่จะสอน
กล้าที่จะสอน
9786167368405
$15.30  
จริยศาสตร์ : ปรัชญาจริยะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา : Ethics : Moral Philosophy For Professional Educator
จริยศาสตร์ : ปรัชญาจริยะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา : Ethics : Moral Philosophy For Professional Educator
9789740332268
$18.10  
Finnish Lessons 2.0 ปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ บทเรียนแนวใหม่จากฟินแลนด์
Finnish Lessons 2.0 ปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ บทเรียนแนวใหม่จากฟินแลนด์
9786167885445
$15.90  
เก่งมาจากไหน? : Oxford - Cambridge
เก่งมาจากไหน? : Oxford - Cambridge
9786162983009
$8.00  
โรงเรียนบันดาลใจ
โรงเรียนบันดาลใจ
9786167885278
$15.30