Categories
 
Shopping Cart
0 items
 
 

อุปกรณ์การเรียนการสอน-วิธีการสอน-เทคนิค

จำหน่าย ขาย Thai Book หนังสือภาษาไทย เกี่ยวกับ การศึกษา/การจัดการการศึกษา/อุปกรณ์การเรียนการสอน-วิธีการสอน-เทคนิค สามารถสั่งซื้อและจัดส่งทั่วโลก ราคายุติธรรม
Sort By:
รู้จักเด็กจากงาน : ประสบการณ์จากครูถึงเพื่อนครู
รู้จักเด็กจากงาน : ประสบการณ์จากครูถึงเพื่อนครู
9789740331667
$7.00  
Thinking Teacher อยากสอนศิษย์ให้คิดเป็น
Thinking Teacher อยากสอนศิษย์ให้คิดเป็น
9786164400436
$8.00  
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับสังคม แห่งศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับสังคม แห่งศตวรรษที่ 21
9786169236917
$7.40  
การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน แนวทางการประะยุกต์ใช้สำหรับการเรียนแบบผสมผสานอีเลิร์นนิงและออนไลน์เลิร์นนิง
การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน แนวทางการประะยุกต์ใช้สำหรับการเรียนแบบผสมผสานอีเลิร์นนิงและออนไลน์เลิร์นนิง
9789740335061
$11.30  
ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
9789740334019
$12.50  
The Power Of Bilingualism ดีได้ด้วยพลังสองภาษา
The Power Of Bilingualism ดีได้ด้วยพลังสองภาษา
9786164210042
$7.70  
เพลงพหุปัญญา (ปกแข็ง) + DVD
เพลงพหุปัญญา (ปกแข็ง) + DVD
9789743123214
$20.70  
เพื่อนคู่คิดครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพื่อนคู่คิดครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9789740338482
$4.40  
แผนกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาลศึกษาแบบจิตปัญญา
แผนกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาลศึกษาแบบจิตปัญญา
9786164412699
$8.50  
โครงงานตามแนวทางนักวิทย์น้อย
โครงงานตามแนวทางนักวิทย์น้อย
9786160445240
$9.60  
กระบวนการสร้างความรู้ของครู : กรณีการสอนบูรณาการ
กระบวนการสร้างความรู้ของครู : กรณีการสอนบูรณาการ
9789740337973
$7.30  
การสร้างนวัตกรรม : เปลี่ยนผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม
การสร้างนวัตกรรม : เปลี่ยนผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม
9789740332282
$5.70  
ชุด คู่มือสร้างสื่อการสอนสำหรับครูภาษาอังกฤษ ตอน การสร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษที่เรียนรู้ด้วยตนเอง
ชุด คู่มือสร้างสื่อการสอนสำหรับครูภาษาอังกฤษ ตอน การสร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษที่เรียนรู้ด้วยตนเอง
9786160407194
$8.00  
สอนคิดตามแนวทาง Thinking School
สอนคิดตามแนวทาง Thinking School
9786160445271
$7.10  
สอนสร้างสรรค์ เรียนสนุกยุค 4.0+
สอนสร้างสรรค์ เรียนสนุกยุค 4.0+
9786160833610
$8.40  
หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา : จากการบรรยายแบบประเพณีโบราณสู่การสอนแบบไม่สอน
หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา : จากการบรรยายแบบประเพณีโบราณสู่การสอนแบบไม่สอน
9789740339182
$8.60  
ฝึกคิดเลขเร็ว
ฝึกคิดเลขเร็ว
9789747228854
$3.40  
ชุดจัดบอร์ดวันสำคัญ วันลอยกระทง
ชุดจัดบอร์ดวันสำคัญ วันลอยกระทง
9789749125786
$3.80  
Thinking School สอนให้คิด
Thinking School สอนให้คิด
9786165440295
$9.40  
สบายตา โมเดล :รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา
สบายตา โมเดล :รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา
9789747528688
$11.90