Categories
 
Shopping Cart
0 items
 
 

หัวหน้างาน-ผู้บริหาร

จำหน่าย ขาย Thai Book หนังสือภาษาไทย เกี่ยวกับ สินค้าตามวาระโอกาสพิเศษ/สำหรับบุคคลพิเศษ/หัวหน้างาน-ผู้บริหาร สามารถสั่งซื้อและจัดส่งทั่วโลก ราคายุติธรรม
Sort By:
สามก๊ก ฉบับนักบริหาร เล่ม 1-6 (บรรจุกล่อง : Book Set)
สามก๊ก ฉบับนักบริหาร เล่ม 1-6 (บรรจุกล่อง : Book Set)
9786169027508
$31.90  
วิชาผู้นำ (ถ้าได้ลงมือทำแล้วจะมีความสุข)
วิชาผู้นำ (ถ้าได้ลงมือทำแล้วจะมีความสุข)
9789749965832
$8.50  
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
9789742128333
$8.90  
รวยได้ ไม่ต้องเอาถ่าน
รวยได้ ไม่ต้องเอาถ่าน
9789746438223
$8.10  
จิตวิทยาการบริการ
จิตวิทยาการบริการ
9789742127695
$7.00  
การบริหารงานขาย Sales Management
การบริหารงานขาย Sales Management
9789742126797
$7.60  
การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
9789742126162
$6.80  
คำสอนจากนายห้าง เทียม โชควัฒนา
คำสอนจากนายห้าง เทียม โชควัฒนา
9789744098559
$4.20  
เป็นที่ 1 ให้ได้ในธุรกิจของคุณ:HOW TO BE
เป็นที่ 1 ให้ได้ในธุรกิจของคุณ:HOW TO BE
9789742123918
$3.90  
กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม:BLUE OCEAN STRATEGY
กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม:BLUE OCEAN STRATEGY
9789749698617
$11.30  
กลยุทธ์การบริหารผลงาน:24 บทเรียนสำหรับการพัฒนาผลงานในองค์กรของคุณ
กลยุทธ์การบริหารผลงาน:24 บทเรียนสำหรับการพัฒนาผลงานในองค์กรของคุณ
9789749304990
$4.70  
ทำอย่างไรให้เขายอม
ทำอย่างไรให้เขายอม
9789742120474
$6.60  
ความจริงเกี่ยวกับ...ธุรกิจ MLM
ความจริงเกี่ยวกับ...ธุรกิจ MLM
9789747248401
$4.60  
คัมภีร์ 36 กลยุทธ์ของ บุรุษผู้ไร้เทียมทาน ธนินท์ เจียรวนนท์
คัมภีร์ 36 กลยุทธ์ของ บุรุษผู้ไร้เทียมทาน ธนินท์ เจียรวนนท์
9786167030753
$7.30  
จากสมุดบันทึกของผม
จากสมุดบันทึกของผม
9786167014272
$6.00  
ซุนวูสอน เอาชนะใจคน และพิชิตธุรกิจการค้าเพื่อความยิ่งใหญ่แห่งชีวิต
ซุนวูสอน เอาชนะใจคน และพิชิตธุรกิจการค้าเพื่อความยิ่งใหญ่แห่งชีวิต
9786165093163
$10.70  
ให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้
ให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้
9789740207634
$6.20  
การบริหารจัดการคนเก่ง
การบริหารจัดการคนเก่ง
9789744141996
$8.20  
ความหวัง ไม่เห็น ไม่ใช่ ไม่มี
ความหวัง ไม่เห็น ไม่ใช่ ไม่มี
9789740208495
$6.60  
กฎเหล็ก 89 ข้อ ทำการค้าให้สำเร็จอย่างคนจีน
กฎเหล็ก 89 ข้อ ทำการค้าให้สำเร็จอย่างคนจีน
9786167311548
$8.10