Shopping Cart
0 items
 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉบับพิมพ์ตามราชกิจจานุเบกษา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉบับพิมพ์ตามราชกิจจานุเบกษา
Click to enlarge
Price: $3.40
Availability:
Model: 9786162603037ISBN :9786162603037
สำนักพิมพ์ : พิมพ์อักษร, หจก.
ปก : ปกอ่อน
หน้า : 96 หน้า
ขนาด : 211 x 293 x 5 มม. mm
น้ำหนัก : 245 g
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
กระดาษ : กระดาษปอนด์
There are no additional images for this product.