Categories
 
Shopping Cart
0 items
 
 

การผลิตพืชสมุนไพร

การผลิตพืชสมุนไพร
Click to enlarge
Price: $7.60
Availability:
Model: 9786160801961สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเรื่องพืชสมุนไพร
บทที่ 2 การตลาดเกี่ยวกับพืชสมุนไพร
บทที่ 3 ประเภทของพืชสมุนไพร
บทที่ 4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชสมุนไพร
บทที่ 5 การวางแผนปลูก การปลูก และการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร
บทที่ 6 การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร
บทที่ 7 สรรพคุณของพืชสมุนไพรและการนำไปใช้ประโยชน์
บทที่ 8 พืชสมุนไพรในท้องถิ่นและสรรพคุณ
บทที่ 9 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การจัดจำหน่าย และการทำบัญชีISBN :9786160801961
ผู้เขียน : มณฑา ลิมปิยะประพันธ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนที่พิมพ์ :  
ปก : ปกอ่อน 
หน้า : 320
ขนาด : 170 x 219 x 15 มม. mm
น้ำหนัก : 460 g
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
กระดาษ : กระดาษปอนด์
There are no additional images for this product.