Shopping Cart
0 items
 
 

Tales Runner ล่าขุมทรัพย์ประวัติศาสตร์โลก เล่ม 2 ตอน ฝ่ามหาสงครามกรีก-เปอร์เซีย (ฉบับการ์ตูน)

Tales Runner ล่าขุมทรัพย์ประวัติศาสตร์โลก เล่ม 2 ตอน ฝ่ามหาสงครามกรีก-เปอร์เซีย (ฉบับการ์ตูน)
Click to enlarge
Price: $6.10
Availability:
Model: 9786160811489สารบัญ

บทที่ 1 ศึกทุ่งมาราทอน
มุมความรู้ 1 ตะลุยประวัติศาสตร์กรีซโบราณ
1 คามเป็นมาของประวัติศาสตร์กรีซ
2 ยุคมืดของกรีซโบราณ
3 การก่อตั้งนครรัฐ (โพลิส)


บทที่ 2 มากิ นักรบแห่งสปาร์ตา
มุมความรู้ 2 เอเธนส์ นครรัฐแหงวัฒนธรรม
1 จุดเริ่มต้นประชาธิปไตยในเอเธนส์
2 อะทีนา เทพีผู้คุ้มครองเอเธนส์
3 วิหารพาร์เทนอน ที่ประทับแห่งเทพีอะทีนา


บทที่ 3 ดอกเตอร์เฮลถูกเนรเทศ
มุมความรู้ 3 สปาร์ตา นครรัฐแห่งนักรบ
1 นักรบสปาร์ตาผู้ห้าวหาญ
2 อาร์เทมีส เทพีผู้คุ้มครองสปาร์ตา
3 การศึกษาของสปาร์ตา


บทที่ 4 สงครามเปอร์เซียครั้งที่ 3
มุมความรู้ 4 สงครามกรีก-เปอร์เซีย
1 ความขัดแย้งระหว่างกรีกกับเปอร์เซีย
2 ความรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิเปอร์เซีย
3 สงครามเปอร์เซียครั้งที่ 1


บทที่ 5 ตามหารูปหล่อสัมฤทธิ์
มุมความรู้ 5 บุคคลสำคัญสมัยกรีซโบราณ
1 เทลีส บิดาแห่งปรัชญาตะวันออก
2 โพรตาโกรัส ผู้ทรงภูมิปัญญา
3 โสกราตีส บิดาแห่งปรัชญา
ISBN :9786160811489
ผู้เขียน : Digital Touch (ดิจิตอล ทัช)
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนที่พิมพ์ : กรกฎาคม
ปี : 2555
ปก : ปกอ่อน 
หน้า : 152 หน้า
ขนาด : 144 x 210 x 8 มม. mm
น้ำหนัก : 210 g
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม
กระดาษ : กระดาษปอนด์ 
There are no additional images for this product.